عملیات بهسازی و مقاوم‌سازی بزرگترین پل تبریز توسط شهرداری منطقه ۶ انجام می‌گیرد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه شهردار منطقه ۶ تبریز از بهسازی و مقاوم‌سازی پل آجی چای خبر داد و گفت: با توجه به احداث پل آجی چای در چندین سال قبل و بی‌توجهی نسبت به نگهداری آن، به مرور زمان دچار برخی […]عملیات بهسازی و مقاوم‌سازی بزرگترین پل تبریز توسط شهرداری منطقه ۶ انجام می‌گیرد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه شهردار منطقه ۶ تبریز از بهسازی و مقاوم‌سازی پل آجی چای خبر داد و گفت: با توجه به احداث پل آجی چای در چندین سال قبل و بی‌توجهی نسبت به نگهداری آن، به مرور زمان دچار برخی خرابی‌ها و ایرادات سازه‌ای و نقص شده است.