عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی تعیین و چگونگی قرارگیری اقلام اطلاعاتی نیرو‌های مسلح در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور
عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی تعیین و چگونگی قرارگیری اقلام اطلاعاتی نیرو‌های مسلح در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور

خبرگزاری میزان – طی مراسمی با حضور مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سردار سلیمانی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیرو‌های مسلح، دستوراعلمل اجرایی تبصره ماده ۲ آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به امضاء طرفین رسید. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در […]

خبرگزاری میزان – طی مراسمی با حضور مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سردار سلیمانی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیرو‌های مسلح، دستوراعلمل اجرایی تبصره ماده ۲ آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به امضاء طرفین رسید.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به اهمیت این دستور العمل اجرایی در راستای تعیین اقلام اطلاعاتی انواع اشخاص حقوقی مرتبط با ستاد کل نیرو‌های مسلح و چگونگی قرارگیری آن در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی گفت: این دستورالعمل با رعایت تدابیر و حفظ اطلاعات نیرو‌های مسلح و جلوگیری از انتشار غیر ضروری و یکسان سازی در نحوه ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی تحت تولیت و نظارت ستاد کل نیرو‌های مسلح و با همکاری و تأئید طرفین تدوین وتصویب شده است.

وی با تأکید بر اهمیت این توافق به عنوان نقشه راه اصولی در اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی نیرو‌های مسلح کشور افزود: این دستورالعمل به علت آماده بودن زیرساخت‌های لازم بلافاصله اجرایی می‌شود و گزارش گیری‌ها و نظارت دقیقی بر اجرای آن اعمال خواهد خواهد شد.

سردار ایوب سلیمانی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز در مراسم تنفیذ و مبادله این تفاهم و دستورالعمل اجرایی، با تقدیر از تلاش‌ها و همکاری مؤثر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند تخصیص شناسه به اشخاص حقوقی نیرو‌های مسلح گفت: در هر گامی که کشور بیشتر به سمت دولت الکترونیک و سامانه‌ای شدن فعالیت‌ها بر می‌دارد نقش اینگونه شناسه‌ها تعیین کننده‌تر و اجتناب ناپذیر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات عدیده‌ای از بابت فقدان شناسه ملی برای اشخاص حقوقی تحت تولیت این ستاد ایجاد شده بود اظهار داشت: در این راستا باید تعداد قابل توجهی از شناسه‌هایی که قبلا برای نیرو‌های مسلح صادر شده ظرف مدت ۴ ماه ساماندهی و بازبینی گردد و درخواست شناسه‌های مورد نیاز در قالب جدید همکاری هرچه زودتر برای پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال گردد.

معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیرو‌های مسلح ابراز امیدواری کرد با اصلاح روند قبلی این فرآیند و انتقال آن از وزارت دفاع به ستاد کل نیرو‌های مسلح و به بهره گیری از چارچوب جدید وتوافق اصولی طرفین که هم محرمانگی نیرو‌های مسلح در آن رعایت شده و هم سیستم‌های حفاظتی و نظارتی آن را تأئید کرده اند، هرچه زودتر فوائد انجام این کار برای هر دو مجموعه سازمان ثبت و ستاد کل به منصه ظهور برسد.

مرتضی ادب مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نیز در این مراسم گزارشی از روند اقدامات صورت گرفته در این اداره کل و هیأت ماده ۹ آئین نامه پتایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور ارائه داد.

انتهای پیام/