عملکرد شهرداری تبریز طی سال جاری مثبت و قابل دفاع است
عملکرد شهرداری تبریز طی سال جاری مثبت و قابل دفاع است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: عملکرد شهرداری تبریز با وجود مشکلات اقتصادی طی سال جاری، مثبت و قابل دفاع است. فریدون بابایی اقدم، با بیان اینکه امسال شاهد نوسانات بالای نرخ ارز در کشور و پدید آمدن مشکلات اقتصادی بودیم، ادامه داد: امسال عملکرد شهرداری تبریز با توجه به این مشکلات […]

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز گفت: عملکرد شهرداری تبریز با وجود مشکلات اقتصادی طی سال جاری، مثبت و قابل دفاع است.

فریدون بابایی اقدم، با بیان اینکه امسال شاهد نوسانات بالای نرخ ارز در کشور و پدید آمدن مشکلات اقتصادی بودیم، ادامه داد: امسال عملکرد شهرداری تبریز با توجه به این مشکلات اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و درآمدهای شهرداری کاهش یافت ولی با این حال شاهد اجرای پروژه های مهم و بزرگی در شهر بودیم.

وی سپس افزود: باتوجه به اینکه شهرداری یک نهاد عمومی و سازمان غیردولتی است درآمدهای این مجموعه کاهش یافت ولی به خوبی توانست به تعهدات خود عمل کند.

وی همچنین ادامه داد: عملکرد شهرداری تبریز طی سال جاری قابل دفاع است و از تلاش تک تک مدیران و شهرداران مناطق و شهردار تبریز در سال ۹۷ تقدیر و تشکر می کنم.

بابایی اقدم گفت: امیدوارم سال ۹۸ نیز شهرداری تبریز بتواند همچون سال جاری موفق کار کرده و به تعهداتش عمل کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز اظهار داشت: در دوره جدید شهرداری تبریز شاهد توجه ویژه به اتمام پروژه های نیمه تمام شهر و احداث خیابان های جدید و مسیرگشایی ها بودیم و نمونه آن خیابان شهدای ارتش است که صفر تا ۱۰۰ پروژه خیابان شهدای ارتش در این دوره از شهرداری تبریز محقق شد.

وی ابراز داشت: شهرداری تبریز طی سال جاری علاوه بر اجرای پروژه های مشخص شده در بودجه توجه ویژه ای نیز به پروژه های مرکز همایش های بین المللی و میدان آذربایجان داشت.

بابایی اقدم افزود: هفته گذشته ۱۰۵ میلیارد تومان نیز از بدهی های شهرداری تبریز از دوره قبل پرداخت شد.