مدیرکل امور مالی و ذی‌حساب شهرداری تبریز عملکرد ۶ماه اخیر خزانه متمرکز شهرداری را تشریح کرد. به گزارش قلم پرس، اکبر خردمند صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه خزانه متمرکز شهرداری از هشتم آبان سال گذشته شروع به فعالیت کرد، گفت: خزانه‌داری متمرکز از سه فرایند تشکیل شده است.مدیرکل امور مالی و ذی‌حساب شهرداری تبریز عملکرد ۶ماه اخیر خزانه متمرکز شهرداری را تشریح کرد.

به گزارش قلم پرس، اکبر خردمند صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه خزانه متمرکز شهرداری از هشتم آبان سال گذشته شروع به فعالیت کرد، گفت: خزانه‌داری متمرکز از سه فرایند تشکیل شده است.