عمر چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز تمام شده است
عمر چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز تمام شده است

متخصص فضای سبز کشور در مورد چمن ورزشگاه یادگار امام گفت: این چمن عمر مفید خود که بین ۵ الی ۷ سال است؛ را کرده است. رویا فرشی در گفت وگو با خبرنگاراناظهار داشت: چمن ورزشگاه یادگار امام ۶ سال پیش کشت و افتتاح شده است و انصافا زیرساخت این زمین عالی و مجهز به […]متخصص فضای سبز کشور در مورد چمن ورزشگاه یادگار امام گفت: این چمن عمر مفید خود که بین ۵ الی ۷ سال است؛ را کرده است.

رویا فرشی در گفت وگو با خبرنگاراناظهار داشت: چمن ورزشگاه یادگار امام ۶ سال پیش کشت و افتتاح شده است و انصافا زیرساخت این زمین عالی و مجهز به سیستم هیتینگ است. اما با فشار مسابقات عمر مفید خود را کرده و انتظار زیادی نمی‌توانیم از این چمن داشته باشیم.

وی گفت: انصافا نگهداری چمن ورزشگاه یادگار امام مطلوب بوده و به موقع و منظم آبیاری، کوددهی و سرزنی شده و ماه به ماه هم آزمایش خاک آن صورت گرفته است و کمبودهای چمن و خاک تامین شده است.

 

 

این متخصص با مدرک دکترای معماری منظر تصریح کرد: با توجه به تفاوت دمایی استان در سردترین و گرمترین فصل سال که بین منفی ۳۰ در زمستان و مثبت ۴۵ در تابستان بوده است، استرس دمایی به گیاهان و طبیعتا به چمن وارد شده و در کیفیت چمن تاثیرگذاشته است.

وی در مورد راهکاری حل مشکل چمن ورزشگاه یادگار امام افزود: اگر زمان داشته باشیم می‌توانیم این چمن را جمع‌آوری و دوباره چمن جدیدی با خاک و بذر مناسب را کشت کنیم که مستلزم حداقل ۸ ماه زمان است و اگر زمان نداشته باشیم تقویت و ترمیم چمن با کود دهی و سیستم آبیاری و سرزنی می‌توان چمن را جوان‌تر کرد.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷