عصایی برای پیری پدر و تکیه‌گاهی برای دلتنگی‌های مادر!
عصایی برای پیری پدر و تکیه‌گاهی برای دلتنگی‌های مادر!

چند سالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی روز میلاد بانوی با کرامت اهل بیت، حضرت معصومه (س) را به عنوان روز دختر نام‌گذاری کرده است تا این اقدام، حرکتی فرهنگی برای یادآوری شخصیت حضرت معصومه (س) و ترویج ابعاد وجودی این بانوی اهل بیت در میان دختران این سرزمین باشد. شهریار تبریز / سحر […]چند سالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی روز میلاد بانوی با کرامت اهل بیت، حضرت معصومه (س) را به عنوان روز دختر نام‌گذاری کرده است تا این اقدام، حرکتی فرهنگی برای یادآوری شخصیت حضرت معصومه (س) و ترویج ابعاد وجودی این بانوی اهل بیت در میان دختران این سرزمین باشد.

شهریار تبریز / سحر فکردار: امروز؛ روزی متعلق به دنیای رنگی و زیبای دختران، فرشتگانی است که قدم به زمین نهاده‌اند تا عصایی شوند برای پیری پدر و تکیه‌گاهی باشند برای دلتنگی‌های مادر. دخترانی که با به دنیا آمدنشان رایحه‌ای از بهشت را با خود به همراه آورده‌اند تا به دنیا طراوتی دو چندان بخشند.