ظریف: ایران تروریست‌ها و اربابان آن‌ها را به سزای عملشان می‌رساند
ظریف: ایران تروریست‌ها و اربابان آن‌ها را به سزای عملشان می‌رساند

وزیر خاجه کشورمان در واکنش به حمله تروریستی چابهار، گفت: ایران تروریست‌ها و اربابان آن‌ها را به سزای عملشان می‌رساند.» به گزارش قلم پرس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در حساب توئیتری خود نوشت: «تروریست‌های مورد حمایت خارجی، افراد بی‌گناه را در چابهار کشتند و زخمی کردند. همانطور که در گذشته هم به صراحت گفته‌ایم، چنین […]

وزیر خاجه کشورمان در واکنش به حمله تروریستی چابهار، گفت: ایران تروریست‌ها و اربابان آن‌ها را به سزای عملشان می‌رساند.»

به گزارش قلم پرس، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در حساب توئیتری خود نوشت:

«تروریست‌های مورد حمایت خارجی، افراد بی‌گناه را در چابهار کشتند و زخمی کردند.

همانطور که در گذشته هم به صراحت گفته‌ایم، چنین جنایاتی بی‌مجازات باقی نخواهد ماند: در سال ۲۰۱۰ سرویس‌های امنیتی ما افراط‌گرایانی را که از امارات می‌آمدند، ردیابی و بازداشت کردند.

حرفم را به خاطر داشته باشید: ایران تروریست‌ها و اربابان آن‌ها را به سزای عملشان می‌رساند.»