ضرورت ساماندهی یارانه ها در سال ۹۸
ضرورت ساماندهی یارانه ها در سال ۹۸

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ۹۷ را سالی مملو از شوک های اقتصادی دانست و گفت: پیش بینی می شود ۹۸ سال رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی باشد. به گزارش قلم پرس، معصومه آقاپور علیشاهی با بیان اینکه ۹۷ سالی مملو از شوک های اقتصادی بود، گفت: متاسفانه در برخی مباحث سرگیجگی و شتابزدگی […]

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ۹۷ را سالی مملو از شوک های اقتصادی دانست و گفت: پیش بینی می شود ۹۸ سال رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی باشد.

به گزارش قلم پرس، معصومه آقاپور علیشاهی با بیان اینکه ۹۷ سالی مملو از شوک های اقتصادی بود، گفت: متاسفانه در برخی مباحث سرگیجگی و شتابزدگی اقتصادی داشتیم که کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید از تجارب گذشته درس بگیریم، افزود:  به طور قطع با توجه به مشکلات اقتصادی که در سال ۹۷ دامنگیر کشور شد وزارت خانه ها و واحدهای تولیدی به استحکام لازم رسیده و می توانند در سال ۹۸ نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

۹۸ سال  رونق تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی است

پیش بینی می شود سال ۹۸ سالی پر از رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی باشد

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود ۹۸ سال رونق تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی باشد، ادامه داد: خروج ترامپ از برجام و وارد شدن شوک های ارزی به اقتصاد کشور و از همه مهمتر عدم آمادگی کامل و لازم دستگاه ها باعث بروز مشکلات اقتصادی در سال ۹۷ شد.

ساماندهی یارانه ها در سال ۹۸ ضروری است

وی ساماندهی یارانه ها را در سال ۹۸ بسیار ضروری خواند و گفت: در سال ۹۸ باید به گونه ای گام برداشت که شاهد شوک ارزی و تورم نباشیم و از شوک های جدید در اقتصاد جلوگیری کنیم.

تثبیت نرخ ارز راهکار و گامی موثر برای ثبات اقتصادی

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، تثبیت نرخ ارز را راهکار و گامی موثر برای ثبات اقتصادی دانست و گفت: باید برای دست یابی به اقتصاد بدون نفت برنامه ریزی بلندمدت، مدون و منسجمی داشته باشیم تا بتوان به این مهم دست یابیم./