معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند بر ضرورت ساماندهی و سرمایه‌گذاری در تپه باستانی یالدور تاکید کرد.


معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند بر ضرورت ساماندهی و سرمایه‌گذاری در تپه باستانی یالدور تاکید کرد.