به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، سیدعلی موسوی در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی مراغه اظهار داشت: با وجود کرونا برای پیشگیر از بیماری‌ها ساماندهی و ایجاد محل مناسب برای جگرپزی‌های سیار در سطح شهر ضروری است. وی افزود: جگرپزی‌های بلوار طبیعت بدون داشتن کمترین زیرساخت‌های بهداشتی اقدام به عرضه غذا می‌کنند. موسوی اضافه کرد: […]

به گزارش خبرگزاری فارس از مراغه، سیدعلی موسوی در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی مراغه اظهار داشت: با وجود کرونا برای پیشگیر از بیماری‌ها ساماندهی و ایجاد محل مناسب برای جگرپزی‌های سیار در سطح شهر ضروری است.

وی افزود: جگرپزی‌های بلوار طبیعت بدون داشتن کمترین زیرساخت‌های بهداشتی اقدام به عرضه غذا می‌کنند.

موسوی اضافه کرد: ایجاد مکان مناسب برای فعالیت این صنف  برعهده شهرداری است و لازم اداره ی اوقاف و دانشکده علوم پزشکی در تامین زمین و محل فعالیت مشارکت کنند.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه در ادامه با اشاره به فعالیت دهها واحد سنتی تولید پنیر در شهرستان همچینین خواستار افزایش نظارت بر این واحدها شد.

موسوی افزود: فعالیت این واحدها در چادر و در برخی موارد در مکان‌های غیراستاندارد انجام می شود که این موضوع می تواند بهداشت و سلامت شهروندان را دچار مشکل کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز در این جلسه از اجرای طرح پیام گذاران سلامت در این شهرستان خبر داد.

اصغرتنومند افزود: این طرح با هدف تعیین رابط سلامت اداره‌ها و اجرای دستوالعمل‌های بهداشتی از طریق آنها در نهاد ها و دستگاه های دولتی برای افزایش سطح سلامت در جامه اجرا می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش مراغه نیز در این جلسه از طراحی نرم افزار خود ارزیابی سلامت دانش آموزان در این شهرستان خبر داد.

اکبریان افزود: این نرم افزار برای اولین بار در کشور طراحی شده و کاربرد آن گردآوری مشکلات سلامت و بیماری‌های دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه این نرم افزار برای اولین بار در کشور طراحی شده در صورت تایید در وزرات آموزش و پرورش به صورت کشوری بکارگیری خواهد شد.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱