ضرورت تسریع در امور برای جلوگیری از اطاله دارسی شد
ضرورت تسریع در امور برای جلوگیری از اطاله دارسی شد

دادستان بستان آباد گفت: کاهش تعداد زندانیان و پرونده های معوق دو اولویت اصلی دادسرای بستان آباد در سال 99 است.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی علی محمودیان  در بازدید از بخش های مختلف و شعب دادسرا با اشاره به اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان و مختومه نمودن پرونده های معوق دو اولویت اصلی دادسرای بستان آباد در سال ۹۹ خواهد بود گفت: همه همکاران اداری و قضایی باید برای تحقق این دو هدف مهم تلاش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بستان آباد همچنین در بازدید از واحد ابلاغ و ارجاعات دادگستری با اشاره به الکترونیکی بودن بیش از ۸۶ درصد ابلاغ های قضایی از برخی تأخیرها در ابلاغ اوراق غیرمکانیزه ابراز نارضایتی کرده و خواستار تسریع در امور برای جلوگیری از اطاله دارسی شد.