سرپرست جانشین معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز بر لزوم تسریع در برنامه‌های بهسازی و تحکیم و پیاده راه ها و اجرای پروژه های انسان محور تاکید کرد. به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده در بازدید از پروژه های عمرانی منطقه ۵ که به همراه شهردار منطقه صورت گرفت، در محل پروژه های پیاده راه […]سرپرست جانشین معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز بر لزوم تسریع در برنامه‌های بهسازی و تحکیم و پیاده راه ها و اجرای پروژه های انسان محور تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس، سامان احمدزاده در بازدید از پروژه های عمرانی منطقه ۵ که به همراه شهردار منطقه صورت گرفت، در محل پروژه های پیاده راه شهریار، ساختمان آتش نشانی شهرک رشدیه و میدان میوه و تره بار مرزداران حضور یافت و در جریان اقدامات شهرداری منطقه ۵ تبریز در این پروژه ها قرار گرفت.