ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌ها و بلندمرتبه‌سازی‌های سطح تبریز
ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌ها و بلندمرتبه‌سازی‌های سطح تبریز

رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز خواستار ایمن‌سازی همه ساختمان‌ها و زیرساخت‌های در دست احداث توسط شهرداری تبریز شد. به گزارش قلم پرس، روح الله دهقان‌نژاد در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به موضوع فیبر نوری تصریح کرد: این موضوع در کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی […]رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز خواستار ایمن‌سازی همه ساختمان‌ها و زیرساخت‌های در دست احداث توسط شهرداری تبریز شد.

به گزارش قلم پرس، روح الله دهقان‌نژاد در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به موضوع فیبر نوری تصریح کرد: این موضوع در کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز مطرح شده و خروجی تصمیم های آن به این صورت بود که این موضوع، کاملا بحثی سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: برای اینکه تعللی در انجام مراحل به وجود نیاید، کمیسیون تصمیم گرفت فراخوانی دو مرحله‌ای منتشر شود و در مرحله اول به شناسایی سرمایه‌گذار بپردازیم تا مانع از وقایع حقوقی قبلی در حوزه سرمایه‌گذاری باشیم و در مرحله دوم سیاست‌های تشویقی ما نیز مورد تاکید قرار گیرد و بر اساس ضوابط و مقررات مناقصه‌ها انجام شود.

رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: امیدوارم شهر تبریز نیز به عنوان شهر هوشمند وارد گود شده و آثار مثبت آن عاید شهروندان شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایمن‌سازی ساختمان‌ها و بلندمرتبه‌سازی‌های سطح شهر تبریز، خواستار ایمن‌سازی همه ساختمان‌ها و زیرساخت‌های در دست احداث توسط شهرداری تبریز شد.