ضرورت انتخاب استانداری با روحیه و توان یاری بخشی به بخش خصوصی
ضرورت انتخاب استانداری با روحیه و توان یاری بخشی به بخش خصوصی

نائب رییس اتاق تبریز با تاکید بر ضرورت انتخاب استانداری با روحیه و توان یاری بخشی به بخش خصوصی استان و حوزه تولید و تجارت گفت: مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی باید پا به پای یکدیگر برای حل مشکلات اقتصادی در استان تلاش کرده و در راستای حل این مشکلات، مطالباتی از مسئولان کشوری داشته باشند.

به گزارش قلم پرس، ابوالفتح ابراهیمی در نشست کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه نباید به ادامه راه تولید و تجارت در کشور ناامید باشیم، گفت: آنچه هم اکنون نیاز است وجود اتحاد و وفاق در بین بخش های مختلف جامعه و همچنین عملیاتی سازی طرح های مطالعاتی است. به اندازه کافی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی شاهد طرح های مطالعاتی بوده ایم و هم اکنون وقت آن است که این مطالعات به مرحله اجرا درآید.

وی مشکلات موجود در بیشتر بخش ها و به خصوص بخش کشاورزی را در مرحله مدیریت و اجرا دانسته و گفت: بخش کشاورزی به عنوان یک بخش راهبردی برای تمامی بخش ها مطرح بوده و باید در این بخش شاهد به اجرا درآمدن نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده باشیم و بیش از این در این راستا تعلل نکنیم.

نائب رییس اتاق تبریز وجود تعامل سازنده بین فعالان بخش خصوصی با یکدیگر و همچنین با بخش های دولتی را ضروری دانسته و گفت: در شرایط کنونی، باید فعالان بخش خصوصی خود دست به کار شده و تا جایی که در توان دارند، در حل مشکلات به یکدیگر یاری رسانند که این امر در برخی استان ها اجرایی شده و نتایج خوبی به همراه داشته است که امیدواریم این روحیه تعامل و همکاری در آذربایجان شرقی نیز بیش از گذشته تقویت شود.

وی با تاکید بر ضرورت انتخاب استانداری با روحیه و توان یاری بخشی به بخش خصوصی استان و حوزه تولید و تجارت گفت: مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی باید پا به پای یکدیگر برای حل مشکلات اقتصادی در استان تلاش کرده و در راستای حل این مشکلات، مطالباتی از مسئولان کشوری داشته باشند.