ضدعفونی و ویروس زدایی بازارچه میوه فروشان خیریه
ضدعفونی و ویروس زدایی بازارچه میوه فروشان خیریه

طی عملیاتی عوامل خدماتی شهرداری منطقه ۸، کلیه معابر محدوده مرکزی شهر از جمله بازارچه میوه و تره بار خیریه را به صورت گسترده ضد عفونی کردند.

به گزارش شهریار، در این عملیات که به دستور شهردار منطقه ۸ اجرایی شد، کلیه مغازه ها، معابر ، کرکره ها، نرده ها و سطل های زباله موجود در این بازارچه محلول پاشی شده و ضدعفونی گردیدند.
شایان ذکر است این اقدامات به منظور پاکسازی سطح حوزه از ویروس کرونا و ممانعت از گسترش این بیماری واگیردار انجام شده است.