صندلی شورا تعارف بردار نیست و نشستن در آن مسئولیت سنگینی است
صندلی شورا تعارف بردار نیست و نشستن در آن مسئولیت سنگینی است

عضو جدید شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با اعتماد مردم به شورای شهر رسیده ام و می دانم که مسئولیت سنگینی بر عهده دارم.

به گزارش قلم پرس، محمدحسن اسوتچی در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: کار در شورا، یک کار جمعی است و اگر با همکاری اعضا انجام نشود، محال است که به نتیجه برسد.
او با اشاره به حضور خود در جمع اعضای اصلی شورای اسلامی شهر تبریز، افزود: درگذشت مهندس اشرف نیا زمینه را برای ورود من به شورای پنجم فراهم کرد اما نمی خواهم این اتفاق را از شانس خودم بدانم و امیدوارم روح ایشان قرین رحمت الهی باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر تبریز ضمن قدردانی از شکور اکبرنژاد و شهرام دبیری به عنوان دو رئیس شورای پنجم، عنوان کرد: من در جلسات شورای پنجم به عنوان میهمان و شهروند حضور داشتم و شاهد بودم که در این دوره شورا کارهای زیربنایی انجام شده که در شورای سوم و چهارم جزو حسرت های ما بود و امیدوارم این کارها ادامه یابد.
او با اشاره به لزوم مشارکت مردم در اجرای سیاست های شورا، ادامه داد: مشارکت دادن مردم و خصوصا کارکنان شهرداری باید در اجرای سیاست گذاری های شورا مشارکت کنند چراکه در غیر این صورت تلاش اعضای شورا بی ثمر خواهد بود.
اسوتچی گفت: صندلی شورا تعارف بردار نیست و نشستن در آن مسئولیت سنگینی است خصوصا اینکه ما با اعتماد مردم اینجا نشسته ایم و امیدوارم با همکاری دیگر اعضا در انجام وظایف خود موفق باشیم.