سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس در گفت‌وگو با میزان از صدور بالغ بر ۲۳۶ هزار سند مالکیت کاداستری در سال گذشته در استان فارس خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود شاهد انجام سریع و صحیح فرایند‌ها مطابق با بخشنامه‌های سازمانی بودیم و […]

سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس در گفت‌وگو با میزان از صدور بالغ بر ۲۳۶ هزار سند مالکیت کاداستری در سال گذشته در استان فارس خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود شاهد انجام سریع و صحیح فرایند‌ها مطابق با بخشنامه‌های سازمانی بودیم و صدور بالغ بر ۲۳۶ هزار سند مالکیت کاداستری در سال ۱۳۹۹ تأییدی بر این امر است.

مدیرکل ثبت استان فارس با اشاره به سیاست‌های تحول گرایانه قوه قضاییه و به تبع آن سازمان ثبت و ابلاغ سند تحول قضایی جهت اجرا در سال گذشته، سهم ثبت اسناد و املاک در نیل به اهداف مندرج در سند فوق را حائز اهمیت دانست و افزود: با توجه به اینکه دفاع از مالکیت‌های اشخاص یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت حقوقی و قضایی جامعه است، مستندسازی مالکیت‌ها یکی از مؤلفه‌های ضمانت بخش حسن اجرای این سند است.

وی ادامه داد: سرعت بخشی در تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به کاداستری و تسریع در صدور این اسناد، تکمیل جانمایی و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی، صدور اسناد مالکیت دولتی در سطح استان فارس و دیگر اقدامات منطبق با دستورالعمل‌های سازمانی به منظور حرکت در مسیر ثبت نوین از اولویت‌های ثبت اسناد استان فارس است.

انتهای پیام/