شهرداری منطقه ۲ تبریز در طول یک ماه گذشته، ۲۰ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است. به گزارش قلم پرس، معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۲ ضمن ارائه خدمات مختلف به شهروندان و مراجعان به حوزه شهرسازی، در طول فروردین امسال ۲۰ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است. شهرداری منطقه ۲ تبریز در راستای تکریم […]شهرداری منطقه ۲ تبریز در طول یک ماه گذشته، ۲۰ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است.

به گزارش قلم پرس، معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۲ ضمن ارائه خدمات مختلف به شهروندان و مراجعان به حوزه شهرسازی، در طول فروردین امسال ۲۰ فقره پروانه ساختمانی صادر کرده است.
شهرداری منطقه ۲ تبریز در راستای تکریم ارباب رجوع با رسیدگی به موقع به پرونده های مربوط به شهروندان و مراجعان به حوزه شهرسازی، در خدمت شهروندان است.