شهرداری منطقه ۲ تبریز در طول سال ۱۴۰۰، بیش از سه هزار فقره گواهی استعلام شهرسازی صادر کرده است. به گزارش قلم پرس، معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۲ در طول سال ۱۴۰۰ علاوه بر ارائه خدمات مختلف شهرسازی به شهروندان و مراجعان، سه هزار و ۹۴ فقره گواهی استعلام صادر کرده است. توسط معاونت […]شهرداری منطقه ۲ تبریز در طول سال ۱۴۰۰، بیش از سه هزار فقره گواهی استعلام شهرسازی صادر کرده است.

به گزارش قلم پرس، معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۲ در طول سال ۱۴۰۰ علاوه بر ارائه خدمات مختلف شهرسازی به شهروندان و مراجعان، سه هزار و ۹۴ فقره گواهی استعلام صادر کرده است.
توسط معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۲ در این مدت همچنین ۵۴۴ گواهی عدم خلافی هم صادر شده است.