صدور بیش از ۱۴ مورد مجوز هتل و ۲۰ هتل آپارتمان در تبریز
صدور بیش از ۱۴ مورد مجوز هتل و ۲۰ هتل آپارتمان در تبریز

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از صدور بیش از ۱۴ مورد مجوز هتل و ۲۰ مورد هتل آپارتمان در سطح شهر تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد عزتی گفت: در راستای افزایش فضاهای اقامتی شهر تبریز، شورای اسلامی شهر و شهرداری با لحاظ تدابیر و سیاست های تشویقی از جمله معافیت ۱۰۰ […]

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از صدور بیش از ۱۴ مورد مجوز هتل و ۲۰ مورد هتل آپارتمان در سطح شهر تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد عزتی گفت: در راستای افزایش فضاهای اقامتی شهر تبریز، شورای اسلامی شهر و شهرداری با لحاظ تدابیر و سیاست های تشویقی از جمله معافیت ۱۰۰ درصد عوارض و نیز ایجاد تسهیلات در ضوابط و مقررات، تعداد بیش از ۱۴ مورد مجوز احداث هتل پس از طی مراحل تصویبی صادر شده است.

وی افزود: در جهت استفاده از فضاهای مسکونی موجود برابر شرایط تاییدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعداد ۲۰ مورد مجوز هتل آپارتمان نیز با تصویب شورای اسلامی شهر صادر شده که با اقدامات صورت گرفته، مراکز اقامتی و گردشگری در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.