شهردار تبریز به همراه قائم مقام، دو معاون و شهرداران مناطق دهگانه در نخستین ساعات بامداد امروز از وضعیت آسفالت، نورپردازی اماکن تاریخی، روشنایی معابر و پیشرفت فیزیکی برخی پروژه‌های عمرانی شهر بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار بامداد امروز به همراه محبوب تیزپاز قائم مقام، سامان احمدزاده سرپرست جانشین معاونت فنی و […]شهردار تبریز به همراه قائم مقام، دو معاون و شهرداران مناطق دهگانه در نخستین ساعات بامداد امروز از وضعیت آسفالت، نورپردازی اماکن تاریخی، روشنایی معابر و پیشرفت فیزیکی برخی پروژه‌های عمرانی شهر بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار بامداد امروز به همراه محبوب تیزپاز قائم مقام، سامان احمدزاده سرپرست جانشین معاونت فنی و عمرانی و جواد صدیقی سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست و شهرداران مناطق دهگانه از سطح شهر بازدید کرد.