به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، روح‌الله دهقان‌نژاد در جلسه‌ کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی در خصوص ایجاد بازارچه‌های محلی اظهار کرد: ایجاد بازارچه‌های محلی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها به شمار می‌رود و از سوی دیگر این بازارچه‌ها دسترسی مردم به بازار با قیمت‌های مناسب را تسهیل می‌کنند. رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و […]

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، روح‌الله دهقان‌نژاد در جلسه‌ کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی در خصوص ایجاد بازارچه‌های محلی اظهار کرد: ایجاد بازارچه‌های محلی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها به شمار می‌رود و از سوی دیگر این بازارچه‌ها دسترسی مردم به بازار با قیمت‌های مناسب را تسهیل می‌کنند.

رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر به دنبال ایجاد و توسعه‌ی بازارچه‌های محلی در سطح شهر بوده که نیاز است شهرداری در این راستا طرح جامع خود را ارائه دهد.

دهقان نژاد در ادامه‌ی سخنان خود اظهار کرد: وجود هفت بازارچه برای شهر تبریز کافی نبوده و بهتر است در راستای توسعه این مهم اقداماتی اتخاذ شود.

دهقان نژاد در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در بازارچه‌های محلی، شهرداری نباید به فکر منفعت باشد بلکه ارائه خدمات، دسترسی معقول و قیمت مناسب برای شهروندان در الویت  قرار گیرد.

رئیس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنان خود یادآور شد: بازارچه‌های محلی نیاز به زیرساخت دارند و نیاز است مورد حمایت قرار گیرند.

انتهای پیام/