شهرداری دنبال درآمد از تغییر کاربری نیست
شهرداری دنبال درآمد از تغییر کاربری نیست

شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز دنبال وصول طلب هایی است که در گذشته داشته است. به گزارش قلم پرس، شهردار تبریز در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به سوال اعضای شورا، در خصوص تکیه شهرداری بر درآمدهای غیر پایدار و جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: درآمدی که از ردیف ماده ۱۰۰ اخذ کرده […]

شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز دنبال وصول طلب هایی است که در گذشته داشته است.

به گزارش قلم پرس، شهردار تبریز در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در پاسخ به سوال اعضای شورا، در خصوص تکیه شهرداری بر درآمدهای غیر پایدار و جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: درآمدی که از ردیف ماده ۱۰۰ اخذ کرده ایم مربوط به تخلفات سال های گذشته است.

او با بیان اینکه بودجه با ردیف های متعدد به ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: امسال از بخش مطالبات و سهم دولت چیزی نتوانستیم اخذ کنیم و از اعضای شورای شهر درخواست می کنیم که این موضوع را از طریق شورای عالی استانها یا نمایندگان مجلس پیگیری کنند.

شهین باهر تصریح کرد: ما مطالباتی که از اشخاص در سال های گذشته داشتیم را پیگیری و وصول می کنیم. او ادامه داد: برخی از این افراد هشت سال است که مطالبات شهرداری را پرداخت نکرده اند و ما تلاش می کنیم با اجرای عدالت همه این مطالبات را پیگیری کنیم.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنانش به موضوع درآمدهای غیر نقدی اشاره کرد و گفت: این درآمدها نیز بخشی از بودجه است و نباید این بخش را از دست بدهیم.

او گفت: ردیف مربوط به درآمد تغییر کاربری ها در سال های گذشته باعث شده تا بسیاری از باغات شهر از بین برود، این ردیف در آن سال ها حدود یک سوم بودجه شهرداری را تامین می کرد ولی اکنون ما دنبال درآمد از این بخش نیستیم.