شهرداری تبریز مشتاق همکاری با انجمن مدیریت پروژه ایران است
شهرداری تبریز مشتاق همکاری با انجمن مدیریت پروژه ایران است

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز مشتاق همکاری با انجمن مدیریت پروژه ایران است. به گزارش قلم پرس، محمد حسین اسحقی در نشست انجمن مدیریت پروژه ایران که در دفتر شهردار تبریز برگزار شد، اظهار داشت: تنها شهرداری نیازمند مدیریت پروژه نیست بلکه در تمام ابعاد نیازمند این مساله می‌باشیم و به […]

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز مشتاق همکاری با انجمن مدیریت پروژه ایران است.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین اسحقی در نشست انجمن مدیریت پروژه ایران که در دفتر شهردار تبریز برگزار شد، اظهار داشت: تنها شهرداری نیازمند مدیریت پروژه نیست بلکه در تمام ابعاد نیازمند این مساله می‌باشیم و به همین دلیل مشتاق همکاری با انجمن مدیریت پروژه ایران هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در تمام ابعاد نیازمند مدیریت پروژه هستیم، ادامه داد: اگر بخواهیم کارهای شهرداری را براساس تجربیات گذشته انجام دهیم و تصمیم جمعی صورت نگیرد اتفاقات خوبی نمی افتد.

اسحقی با تاکید بر اینکه پروژه های شهرداری تبریز در کمترین زمان ممکن به بهره برداری می رسد، گفت: حداکثر عمر پروژه‌ های شهرداری تبریز سه سال است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به اینکه در اجرای پروژ ها به سرعت و کمیت و هزینه توجه ویژه ای داریم، گفت: می خواهیم پروژه ها با سرعت بالا و کیفیت خوب و با هزینه های پایین اجرا و به بهره برداری برسد.

سعید نیکوخصلت عضو شورای شهر تبریز نیز در این نشست اظهار داشت: در انجمن‌هایی مانند مدیریت پروژه مانند کرم‌های شب تاب می‌توانیم روشنایی ببخشیم.

وی به ضرورت استفاده از توان این انجمن در مباحث مدیریت پروژه نیز تاکید کرد.