شهرداری تبریز در بحث آموزش شهروندی سرمایه گذاری می کند
شهرداری تبریز در بحث آموزش شهروندی سرمایه گذاری می کند

شهرداری تبریز علاقه مند است در کنار سرمایه گذاری در حوزه های آموزش شهروندی، فضای توام با آرامش و نشاط را در شهر مهیا کند.

به گزارش قلم پرس، رسول موسایی قائم مقام شهردار تبریز با بیان مطلب فوق گفت: شهرداری تبریز علاقه مند است که در موضوع آموزش شهروندی که شامل برنامه ها و گفتمان های متفاوت باشد و بتواند رفتارهای شهروندان را هم راستا با ماموریت های شهرداری کند، سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: در این زمینه پیشنهادهای مختلفی به شهرداری تبریز شده است که بیشتر شامل طرح هایی در ارتباط با نشاط مردم است. این پیشنهادها پس از جمع بندی توسط کارشناسان و مجموعه همکاران، در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.

قائم مقام شهردار تبریز عنوان کرد: در مجموع شهرداری تبریز مصمم است تا در کنار فرهنگ سازی و اجرای برنامه های مختلف در حوزه آموزش شهروندی، فضای توام با آرامش و نشاط را برای شهر مهیا کند.

موسایی یادآور شد: شهرداری تبریز به مباحث فرهنگی به چشم سرمایه گذاری نگاه می کند اما تاثیرپذیری شهروندان از این مباحث و طرح های پیشنهادی نیز برای ما امری مهم است.