شهردار منطقه ۳ تبریز در حاشیه ملاقات هفتگی امروز، یکی از راهکارهای اصلی جلب رضایت شهروندان و رفع سوءتفاهمات را اجرای حداکثری شفافیت در اجرای امور دانست. به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا صبح امروز در دیدار عمومی خود با شهروندان سطح حوزه منطقه گفت: اگر خواهان رضایت واقعی شهروندان هستیم باید در کنار رفتار […]شهردار منطقه ۳ تبریز در حاشیه ملاقات هفتگی امروز، یکی از راهکارهای اصلی جلب رضایت شهروندان و رفع سوءتفاهمات را اجرای حداکثری شفافیت در اجرای امور دانست.

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا صبح امروز در دیدار عمومی خود با شهروندان سطح حوزه منطقه گفت: اگر خواهان رضایت واقعی شهروندان هستیم باید در کنار رفتار و اخلاقی اسلامی، در عملی شدن امور تلاش بیشتری کنیم چرا که شفافیت، ضامن رضایت شهروندان از شهرداری است.
شهردار منطقه ۳ امروز از ساعت ۱۰ الی ۱۲، همچون روزهای دوشنبه هر هفته، با چند تن از اهالی سطح حوزه ملاقات کرده و ضمن راهنمایی ها دستورات مورد نیاز جهت حل موارد مطروحه را صادر کرد.
شهروندان دیدار کننده امروز با شهردار منطقه، درخواست هایی همچون تقسیط عوارض پروانه ساختمانی، مجوز حفاری و ناتوانی و تاخیر در تسویه حساب های چک های ارائه شده شان را مطرح کردند.