به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۸۴ و بازگشت به تعهد مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، شرکت سبدگردان تدبیر(سهامی خاص) موفق به کسب مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار شد . بر این اساس این مجوز فعالیت، این شرکت موظف است با رعایت قوانین و […]

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۸۴ و بازگشت به تعهد مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، شرکت سبدگردان تدبیر(سهامی خاص) موفق به کسب مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار شد .

بر این اساس این مجوز فعالیت، این شرکت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت  سبدگردانی مبادرت نماید.

مدت اعتبار این مجوز از تاریخ صدور یک سال خواهد بود که پس از انقضاء در چارچوب مقررات قابل تمدید است.