به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، زونیمیر سولدو در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش برابر ذوب آهن اصفهان اظهار داشت:

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، زونیمیر سولدو در کنفرانس خبری پیش از بازی تیمش برابر ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: