سمپاشی و محلول‌پاشی (کود) بهاره درختان موجود در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۳ تبریز، برای مبارزه با آفات و بیماری درختان، توسط واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری منطقه شروع شد. به گزارش قلم پرس، جهت مبارزه با آفات و بیماری‌های درختان، سمپاشی و محلول‌پاشی (کود) بهاره درختان موجود در سطح حوزه استحفاظی منطقه آغاز شد. […]سمپاشی و محلول‌پاشی (کود) بهاره درختان موجود در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۳ تبریز، برای مبارزه با آفات و بیماری درختان، توسط واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری منطقه شروع شد.

به گزارش قلم پرس، جهت مبارزه با آفات و بیماری‌های درختان، سمپاشی و محلول‌پاشی (کود) بهاره درختان موجود در سطح حوزه استحفاظی منطقه آغاز شد.
عملیات سمپاشی و محلول‌پاشی (کود) بهاره درختان موجود در پارک‌ها، خیابان‌ها و معابر سطح منطقه با استفاده از سموم حشره‌کش و قارچ‌کش به همراه کود شیمیایی توسط واحد سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری منطقه مطابق دستورالعمل‎‌های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز از روز شنبه آغاز شده است.
سمپاشی بهاره درختان در همه پارک‌ها و خیابان‌های ارتش، ۱۷ شهریور، مارالان و حافظ به صورت شبانه از ساعت ۲۲ تا ۵ صبح و در خیابان‌های کم‌تردد منطقه نیز از ۵ تا ۱۱ صبح اجرا می‌شود.