بنا به اعلام دادگستری استان همدان به علت وضعیت قرمز کرونایی در استان سفر رئیس قوه قضائیه لغو شد.  آیت الله رئیسی قرار بود فردا پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه در قالب بیست و ششمین سفر استانی خود، سفر یک روزه ای به استان همدان داشته باشد.  انتهای پیام 

بنا به اعلام دادگستری استان همدان به علت وضعیت قرمز کرونایی در استان سفر رئیس قوه قضائیه لغو شد. 

آیت الله رئیسی قرار بود فردا پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه در قالب بیست و ششمین سفر استانی خود، سفر یک روزه ای به استان همدان داشته باشد. 

انتهای پیام