به گزارش شهریار، آیین تودیع و معارفه  سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز پیش از ظهر امروز برگزار شده و طی آن مهدی حافظ‌زاده به عنوان سرپرست این معانت انتخاب و از زحمات یوسف نوروزی قدردانی شد. مهدی حافظ‌زاده در حال حاضر به عنوان مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ تبریز مشغول […]

به گزارش شهریار، آیین تودیع و معارفه  سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز پیش از ظهر امروز برگزار شده و طی آن مهدی حافظ‌زاده به عنوان سرپرست این معانت انتخاب و از زحمات یوسف نوروزی قدردانی شد.

مهدی حافظ‌زاده در حال حاضر به عنوان مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ تبریز مشغول به کار است و پیش از آن نیز از چهره‌های رسانه‌ای تبریز بوده و ارتباطو  تعامل خوبی با اصحاب رسانه دارد.