شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای عملیات ساماندهی محوطه عمارت تاریخی استانداری با گلکاری، تنظیف، رنگ‌آمیزی جداول و مبلمان شهری، آسفالت‌ریزی و نورپردازی خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: عمارت تاریخی استانداری، به نوعی اتاق مهمان شهر تبریز است که همیشه میزبان مقامات بلندمرتبه کشوری بوده و ساماندهی […]شهردار منطقه ۸ تبریز از اجرای عملیات ساماندهی محوطه عمارت تاریخی استانداری با گلکاری، تنظیف، رنگ‌آمیزی جداول و مبلمان شهری، آسفالت‌ریزی و نورپردازی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: عمارت تاریخی استانداری، به نوعی اتاق مهمان شهر تبریز است که همیشه میزبان مقامات بلندمرتبه کشوری بوده و ساماندهی این مجموعه، آبروداری برای تبریز و استان قلمداد می‌شود.