شهردار تبریز ساماندهی دستفروشان محدوده بازار تبریز را در گرو مشارکت مردم و همچنین اتحاد دستگاه‌های استان دانست. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در دیدار با هیئت امنای بازار تبریز که در قالب سومین قرار خدمت انجام شد، اظهار کرد: موضوع سد معبر، معضلی چندین ساله است که با مرور زمان نه […]شهردار تبریز ساماندهی دستفروشان محدوده بازار تبریز را در گرو مشارکت مردم و همچنین اتحاد دستگاه‌های استان دانست.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار عصر امروز در دیدار با هیئت امنای بازار تبریز که در قالب سومین قرار خدمت انجام شد، اظهار کرد: موضوع سد معبر، معضلی چندین ساله است که با مرور زمان نه تنها کنترل نشده، بلکه افزایش چشمگیری داشته است.