اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ در قالب طرح نگهداشت شهری اقدام به ساماندهی و توزیع ۸۵ تن آسفالت در مسیرهای خیابان باباطاهر، کوچه های مختاری و کوثر و اطراف مجتمع تجاری اطلس کردند. به گزارش قلم پرس، اجرای ساماندهی، اصلاح، لکه گیری و چاله زدائی معابر سطح منطقه در قالب طرح […]اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ در قالب طرح نگهداشت شهری اقدام به ساماندهی و توزیع ۸۵ تن آسفالت در مسیرهای خیابان باباطاهر، کوچه های مختاری و کوثر و اطراف مجتمع تجاری اطلس کردند.

به گزارش قلم پرس، اجرای ساماندهی، اصلاح، لکه گیری و چاله زدائی معابر سطح منطقه در قالب طرح نگهداشت شهری همچنان در محدودۀ منطقه ۱ اجرائی شده و طبق برنامه ریزی دقیق همه معابر و مسیرهائی که نیاز به ساماندهی دارند، در این طرح گنجانده شده‌اند.
 اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ با لکه گیری، چاله زدائی و توزیع ۸۵ تن آسفالت در مسیرهای خیابان باباطاهر، کوچه های کوثر و مختاری و اطراف مجتمع تجاری اطلس اقدامات ساماندهی را اجرا و به اتمام رساندند.