ساماندهی آب‌روهای خیابان صائب تبریزی شهرک زعفرانیه از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیاتی شد. به گزارش قلم پرس، اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ گفت: به منظور هدایت صحیح آبهای سطحی، عملیات ساماندهی و بهسازی آب‌روهای خیابان صائب تبریزی که از معابر اصلی شهرک زعفرانیه محسوب می‌شود، عملیاتی شد. وی افزود: […]ساماندهی آب‌روهای خیابان صائب تبریزی شهرک زعفرانیه از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیاتی شد.

به گزارش قلم پرس، اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ گفت: به منظور هدایت صحیح آبهای سطحی، عملیات ساماندهی و بهسازی آب‌روهای خیابان صائب تبریزی که از معابر اصلی شهرک زعفرانیه محسوب می‌شود، عملیاتی شد.
وی افزود: این عملیات به علت فرسودگی آب‌روهای معابر خیابان صائب تبریزی اجرایی شده و ساماندهی جوب‌های مسیر مذکور با انجام کفسازی رو به اتمام است.