به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد توسل «غیرضروری و نامتناسب» پلیس بحرین به زور برای بر هم زدن تحصن مسالمت‌آمیز معترضان بحرینی در یکی از زندان‌های اصلی این کشور را محکوم کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد توسل «غیرضروری و نامتناسب» پلیس بحرین به زور برای بر هم زدن تحصن مسالمت‌آمیز معترضان بحرینی در یکی از زندان‌های اصلی این کشور را محکوم کرد.