سازمان‌ها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده نیازمند افکار، اندیشه و ایده های نو هستند
سازمان‌ها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده نیازمند افکار، اندیشه و ایده های نو هستند

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: سازمان‌ها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده نیازمند افکار، اندیشه و ایدهای نو هستند. به گزارش قلم پرس، مرتضی موحد نیا درخصوص برگزاری پنجمین جشنواره ملی ایده ها و اختراعات مدیریت شهری به میزبانی شهرداری تبریز اظهار داشت: سـازمـان هـا بـرای بقاء و […]

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: سازمان‌ها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده نیازمند افکار، اندیشه و ایدهای نو هستند.

به گزارش قلم پرس، مرتضی موحد نیا درخصوص برگزاری پنجمین جشنواره ملی ایده ها و اختراعات مدیریت شهری به میزبانی شهرداری تبریز اظهار داشت: سـازمـان هـا بـرای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو هـستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تـئوری هـا بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره ملی ایده ها و اختراعات مدیریت شهری به میزبانی شهرداری تبریز و با همکاری بنیاد ملی نخبگان و دانشگاههای معتبر در سوم و چهارم بهمن ماه سال جاری، تاکید کرد: در این جشنواره تمام اقشار در همه ردههای سنی میتوانند با ثبت نام در سامانه pishnahadat.tabriz.ir  و ثبت ایده و اختراع خود در زمینه های مدیریت شهری در آن شرکت کنند.

موحد نیا افزود: تفکر، نظریه پردازی و ایده، سنگ بنای تمامی پژوهش ها، خلاقیت ها و نوآوری هاست و به همین منظور برگزاری این جشنواره در راستای زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر دانش و فناوری و انسجام بخشی به ایده های خلاقانه شهروندان در حوزه های مختلف مدیریت شهری به عنوان مهمترین جشنواره ایده استان و در ۸ محور طراحی و در سطح ملی به اجرا گذاشته می شود .

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز ایجاد بستر برای مشارکت داوطلبانه شهروندان در تصمیمات کلان شهری، افزایش تعلق خاطر به منابع هویت شهر و احساس مشارکت آحاد شهروندان و تبدیل ایده ها و اختراعات به پروژه های اجرایی طی یک فرآیند در جهت رفع چالش های شهر از دیگر اهداف این جشنواره است.