به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: نیروهای خدمات شهری با توجه به امکانات و تخصص خود اقدام به تولید و ساخت تجهیزات مورد نیاز در کارگاه های امانی می کنند که به این واسطه در کاهش و مدیریت هزینه ها نیز کمک شایانی به منطقه می شود.وی ادامه داد: در […]

به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: نیروهای خدمات شهری با توجه به امکانات و تخصص خود اقدام به تولید و ساخت تجهیزات مورد نیاز در کارگاه های امانی می کنند که به این واسطه در کاهش و مدیریت هزینه ها نیز کمک شایانی به منطقه می شود.
وی ادامه داد: در راستای استفاده بهینه از توانمندی های اکیپ های بنایی در فصل زمستان ساخت دال بتنی در محل کارگاه امانی این شهرداری انجام می گیرد.
سلیمی یادآور شد: در طول سال فعالیت های مختلف خدماتی و زیباسازی مثل ساخت انواع المان ها، نرده و دریچه کانال ها در محل کارگاه امانی این شهرداری انجام می شود.