زیرسازی خیابان جودت ولیعصر جنوبی توسط شهرداری منطقه ۲
زیرسازی خیابان جودت ولیعصر جنوبی توسط شهرداری منطقه ۲

زیرسازی خیابان جودت ولعیصر جنوبی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیاتی شده است. به گزارش قلم پرس، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیات زیرسازی خیابان جودت از مسیرهای حوزه ولیعصر جنوبی برای عبور و مرور آسان اهالی و ساکنان محله، عملیاتی شده است. طبق برنامه ریزی معاونت فنی و عمرانی […]زیرسازی خیابان جودت ولعیصر جنوبی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز عملیاتی شده است.

به گزارش قلم پرس، توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه عملیات زیرسازی خیابان جودت از مسیرهای حوزه ولیعصر جنوبی برای عبور و مرور آسان اهالی و ساکنان محله، عملیاتی شده است.
طبق برنامه ریزی معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ عملیات آسفالت ریزی اساسی در سطح حوزه این منطقه در راستای رفاه حال شهروندان از ابتدای سال آغاز شده و همچنان ادامه دارد.