با حکم شهردار تبریز، رییس اداره تشریفات، مراسم و مناسبت‌های شهرداری تبریز منصوب شد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در حکمی، بابک ترکمنلو را به عنوان رییس اداره تشریفات، مراسم و مناسبت‌های شهرداری تبریز منصوب کرد.با حکم شهردار تبریز، رییس اداره تشریفات، مراسم و مناسبت‌های شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در حکمی، بابک ترکمنلو را به عنوان رییس اداره تشریفات، مراسم و مناسبت‌های شهرداری تبریز منصوب کرد.