رونمایی از کتاب "ادبیات مشروطه" در تبریز
رونمایی از کتاب "ادبیات مشروطه" در تبریز

همزمان با سالگرد صدور فرمان مشروطه، طی آیینی از کتاب “ادبیات مشروطه” نوشته‌ی دکتر محمدباقر صدری‌نیا در تبریز رونمایی می‌شود. این آیین با حضور اهالی فضل و فرهنگ و ادب، روز چهارشنبه دوازدهم مردادماه جاری ساعت ۱۷ در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می‌شود. در این کتاب که به قلم دکتر محمدباقر صدری‌نیا به […]همزمان با سالگرد صدور فرمان مشروطه، طی آیینی از کتاب “ادبیات مشروطه” نوشته‌ی دکتر محمدباقر صدری‌نیا در تبریز رونمایی می‌شود.

این آیین با حضور اهالی فضل و فرهنگ و ادب، روز چهارشنبه
دوازدهم مردادماه جاری ساعت ۱۷ در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می‌شود.

در این کتاب که به قلم دکتر محمدباقر صدری‌نیا به زیور طبع
آراسته شده، مطالبی پیرامون ادبیات مشروطه، تجدد ادبی، سیر تکوین و تحول گفتمان‌های
ناسیونالیستی در عصر مشروطه،‌ پیشینه تاریخی و مبانی نظری سره نویسی، کارکرد شعر
در فراز و فرود جنبش  مقاومت تبریز، اندیشه
عدالت اجتماعی در شعر عصر مشروطیت و … مطرح شده است.

گفتنی است دکتر محمدباقر صدری‌نیا متولد ۱۳۳۸ و استاد
دانشگاه تبریز و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است.