ورزش مهیج پدل بُرد از ورزش های آبی، برای اولین بار در سطح استان در عینالی رونمایی شد.  به گزارش قلم پرس، با حضور ابراهیم نیازی مدرس بین‌المللی، مربی تیم ملی پدل بُرد و دبیر انجمن موج سواری کشور به همراه سه تن از ورزشکاران استان، در مجموعه داغ گؤلی عینالی از این رشته ورزشی […]ورزش مهیج پدل بُرد از ورزش های آبی، برای اولین بار در سطح استان در عینالی رونمایی شد.

 به گزارش قلم پرس، با حضور ابراهیم نیازی مدرس بین‌المللی، مربی تیم ملی پدل بُرد و دبیر انجمن موج سواری کشور به همراه سه تن از ورزشکاران استان، در مجموعه داغ گؤلی عینالی از این رشته ورزشی مهیج برای اولین بار در سطح استان رونمایی و نکات آموزشی ارائه داده شد.