رونمایی از مجموعه اشعار زهرا ناصران با عنوان “من قوجامان بیر موزیک ایدیم”
رونمایی از مجموعه اشعار زهرا ناصران با عنوان “من قوجامان بیر موزیک ایدیم”

مجموعه اشعار زهرا ناصران با عنوان”من قوجامان بیر موزیک ایدیم” در سالن پروین اعتصامی غرفه انتشارات پارلاق قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز رونمایی می شود. به گزارش قلم پرس، این مجموعه اشعار نخستین اثر ادبی زهرا ناصران شامل ۶۸ عنوان شعر ترکی با موضوع زندگی روزمره و اجتماعی در ۸۲ صفحه، با مقدمه محمد […]

مجموعه اشعار زهرا ناصران با عنوان”من قوجامان بیر موزیک ایدیم” در سالن پروین اعتصامی غرفه انتشارات پارلاق قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز رونمایی می شود.
به گزارش قلم پرس، این مجموعه اشعار نخستین اثر ادبی زهرا ناصران شامل ۶۸ عنوان شعر ترکی با موضوع زندگی روزمره و اجتماعی در ۸۲ صفحه، با مقدمه محمد رحمانی فر و طراحی رو جلد آتابای تیکان تپه لی روانه بازار کتاب شده است.
مجموعه اشعار “من قوجامان بیر موزیک ایدیم” توسط انتشارات پارلاق قلم در ۸۲ صفحه با قیمت هشت هزار تومان منتشر شده است.