رهایی زن قاتل از قصاص با تلاش شورای حل اختلاف استان تهران
رهایی زن قاتل از قصاص با تلاش شورای حل اختلاف استان تهران

خبرگزاری میزان – قربانیان سرپرست مجتمع شهید کچویی شورای حل اختلاف تهران (ویژه زندان) اظهار داشت: براساس اعلام معاون ارجاعی در امور زندان زنان شورای حل اختلاف تهران، زنی که به جرم مشارکت در قتل عمدی همسر خود از تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ به مدت قریب ۱۰ سال در حبس به سر می‌برد و حکم […]

خبرگزاری میزان – قربانیان سرپرست مجتمع شهید کچویی شورای حل اختلاف تهران (ویژه زندان) اظهار داشت: براساس اعلام معاون ارجاعی در امور زندان زنان شورای حل اختلاف تهران، زنی که به جرم مشارکت در قتل عمدی همسر خود از تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ به مدت قریب ۱۰ سال در حبس به سر می‌برد و حکم قصاص او صادر شده بود از زندان آزاد شد.

وی تصریح کرد: از آن زمان تا به امروز و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه که مددجو در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۲ به موجب حکم صادره از شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان تهران به قصاص نفس محکوم گردیده و این حکم در شعبه ۶ دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.

سرپرست مجتمع شهید کچویی شورای حل اختلاف تهران تصریح کرد: اعضای شورای حل اختلاف با استعانت از خداوند قادر متعال و تلاش‌های بسیار و انجام نشست‌های متعدد با اولیاء دم در جهت گذشت از قصاص و مصالحه اقدام نمودند که در نتیجه با اخذ رضایت از اولیاء دم و گذشت ایشان از حقوق شرعی و قانونی خود، مددجو پس از ۱۰ سال از چوبه دار رهایی یافت.

وی گفت: مصالحه و گذشت در این پرونده که در تلاش برای اخذ رضایت احد از اولیاء دم فوت نموده و حق قصاص به ورثه وی به ارث رسیده و تعداد اولیاء دم به یکباره افزایش می‌یابد و علی رغم گذشت تعدادی از اولیاء دم، ۳ نفر از ایشان خواهان اجرای حکم قصاص می‌گردند و در نتیجه در تیر ماه سال ۱۳۹۷ پرونده از سوی دادسرای ناحیه ۲۷ برای استیذان به دادستانی ارسال می‌گردد.

قربانیان خاطرنشان کرد: پرونده مزبور، پیچیدگی‌های زیادی داشت که اعضای شورای حل اختلاف با تلاش و پیگیری‌های مداوم رضایت اولیاء دم را اخذ نمودند؛ این پرونده نمونه‌ای از خدمات خالصانه و تأثیر مثبت عملکرد شورای حل اختلاف در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه می‌باشد.