همه وسایل ورزشی پارک‌ها و معابر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز رنگ‌آمیزی می‌شود. به گزارش قلم پرس، توسط حوزه فضای سبز منطقه ۲ و در راستای زیباسازی بصری شهر و همچنین در تداوم طرح “اردیبهشت، بهار تبریز”، رنگ‌آمیزی همه وسایل ورزشی پارک‌ها و معابر سطح حوزه این منطقه، به اجرا درآمده است. کارگران تلاشگر […]همه وسایل ورزشی پارک‌ها و معابر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز رنگ‌آمیزی می‌شود.

به گزارش قلم پرس، توسط حوزه فضای سبز منطقه ۲ و در راستای زیباسازی بصری شهر و همچنین در تداوم طرح “اردیبهشت، بهار تبریز”، رنگ‌آمیزی همه وسایل ورزشی پارک‌ها و معابر سطح حوزه این منطقه، به اجرا درآمده است.
کارگران تلاشگر حوزه فضای سبز همچنین در تلاشی مشابه در راستای زیباسازی چهره شهری، همه سطل‌های زباله و نیمکت پارک‌ها را ساماندهی و رنگ‌آمیزی می‌کنند.