شهردار منطقه ۲ تبریز از انجام رنگ‌آمیزی ترافیکی سرعتکاه‌ها و خط‌کشی دو جزئی مسیر دروازه تهران، خبر داد. به گزارش قلم پرس، موسی علی پور گفت: به منظور افزایش ضریب ایمنی تردد وسایل نقلیه شهری، رنگ‌آمیزی ترافیکی سرعتکاه‌های مسیر دروازه تهران توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه جهت جلوگیری از ایجاد ترافیک، بطور شبانه اجرا […]شهردار منطقه ۲ تبریز از انجام رنگ‌آمیزی ترافیکی سرعتکاه‌ها و خط‌کشی دو جزئی مسیر دروازه تهران، خبر داد.

به گزارش قلم پرس، موسی علی پور گفت: به منظور افزایش ضریب ایمنی تردد وسایل نقلیه شهری، رنگ‌آمیزی ترافیکی سرعتکاه‌های مسیر دروازه تهران توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه جهت جلوگیری از ایجاد ترافیک، بطور شبانه اجرا شده است.
وی افزود: به همین منظور، رنگ‌آمیزی ترافیکی شش سرعتکاه ضلع جنوبی دروازه تهران از مهمترین مسیرهای ورودی شهر تبریز در حد فاصل پل اتحاد ملی تا میدان استاد شهریار عملیاتی شده که از این تعداد تاکنون سه سرعتکاه خط‌کشی دو جزئی شده و این فعالیت همچنان تداوم دارد.
شهردار منطقه ۲ اظهار کرد: در ادامه این فعالیت، همچنین برای ارتقای امنیت عبوری شهروندان، سرعتکاه‌های ضلع شرقی خیابان ۳۵ متری سینا هم خط‌کشی دوجزئی شده است.