رمضان؛ ماه میهمانی خدا مبارک باد
رمضان؛ ماه میهمانی خدا مبارک باد

حلول ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا را به مومنان روزه‌دار تبریک می‌گوییم.


حلول ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا را به مومنان روزه‌دار تبریک می‌گوییم.