رفع ترافیک طرح شبدری افلاک نما با بهره برداری از رمپ شمال شرقی
رفع ترافیک طرح شبدری افلاک نما با بهره برداری از رمپ شمال شرقی

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از رفع ترافیک با بهره برداری از رمپ شمال شرقی طرح شبدری افلاک نما خبر داد. به گزارش قلم پرس، معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از آخرین مراحل عملیات اجرای پروژه رمپ شمال شرقی طرح شبدری افلاک نما بازدید کرد. محمد حسین اسحقی ضمن بازدید از آخرین مراحل […]

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از رفع ترافیک با بهره برداری از رمپ شمال شرقی طرح شبدری افلاک نما خبر داد.

به گزارش قلم پرس، معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز از آخرین مراحل عملیات اجرای پروژه رمپ شمال شرقی طرح شبدری افلاک نما بازدید کرد.

محمد حسین اسحقی ضمن بازدید از آخرین مراحل اجرایی پروژه رمپ شمال شرقی طرح شبدری افلاک نما مواردی را در خصوص تسریع و کیفیت اجرای پروژه متذکر شد.

اسحقی گفت: با بهره برداری از رمپ شمال شرقی طرح شبدری افلاک نما این پروژه رفع ترافیک شهری تکمیل می شود و با اتصال بلوار دکتر حسابی به کمریندی میانی تردد خوردروها از طرف پل کابلی به راهنمایی تسهیل می یابد.

وی افزود: اجرای این پروژه به طول  ۲۵۰ متر و عرض ۲۰ متر  می باشد که با اتمام عملیات عمرانی و نصب چراغ های روشنایی آماده آسفالت ریزی شده است و پس از اتمام آسفالت ریزی طی چند روز آینده به بهره برداری می رسد.

گفتنی است عملیات کف سازی پیاده روهای رمپ شمال شرقی طرح شبدری افلاک نما بطول ۱ هزار و ۴۰۰ متر و نصب گاردریل مسیر نیز بطول ۱۳۰ متر می باشد که به انجام رسیده است و همسو با این فعالیت همچنین جدول گذاری پروژه بطول ۶۰۰ متر به اتمام رسیده است.