خبرگزاری میزان- علی صالحی با بیان اینکه دادگستری هرمزگان رتبه اول کشور در ساماندهی به امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را کسب کرده است گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان به لحاظ بیشترین میزان رشد و بهبود وضعیت طی ۱۲ ماه از سال ۱۳۹۹ در صدر استان‌های […]

خبرگزاری میزان- علی صالحی با بیان اینکه دادگستری هرمزگان رتبه اول کشور در ساماندهی به امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را کسب کرده است گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان به لحاظ بیشترین میزان رشد و بهبود وضعیت طی ۱۲ ماه از سال ۱۳۹۹ در صدر استان‌های کشور قرار گرفته است.

ویهمچنین تصریح کرد: در بررسی انجام شده توسط قوه قضاییه معیارهایی چون کاهش تعداد زندانیان، کاهش زندانیان جرایم مالی، افزایش بازدید قضات از زندان‌ها و استفاده از تأسیسات نوین حقوقی و مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قرار گرفته که خوشبختانه در پی برنامه ریزی‌های انجام شده و تلاش‌های تمامی کارکنان قضایی و اداری، دادگستری هرمزگان در همه موارد، بسیار موفق عمل کرده است.

انتهای پیام/