ربیعی: مایل به قبول پست دردولت نیستم
ربیعی: مایل به قبول پست دردولت نیستم

علی ربیعی با بیان اینکه مایل به قبول پست دردولت نیستم، گفت: در مسیر مبارزه با فساد وارتباط ساختارمندبا مردم باانگیزه بیشتر درحوزه عمومی خواهم بود به گزارش قلم پرس علی ربیعی در صفحه توییتر خود نوشت: ‏چهارشنبه بلافاصله بعد از استیضاح در جمع انجمن صنفی روزنامه نگاران شرکت کردم.پنج شنبه بعدازظهر درجمع تعاونگران سخنرانی کردم. امروزهم درشورای […]

علی ربیعی با بیان اینکه مایل به قبول پست دردولت نیستم، گفت: در مسیر مبارزه با فساد وارتباط ساختارمندبا مردم باانگیزه بیشتر درحوزه عمومی خواهم بود

به گزارش قلم پرس علی ربیعی در صفحه توییتر خود نوشت: ‏چهارشنبه بلافاصله بعد از استیضاح در جمع انجمن صنفی روزنامه نگاران شرکت کردم.پنج شنبه بعدازظهر درجمع تعاونگران سخنرانی کردم. امروزهم درشورای تیتر کاروکارگر حاضر شدم.مایل به قبول پست دردولت نیستم. در مسیر مبارزه با فساد وارتباط ساختارمندبا مردم باانگیزه بیشتر درحوزه عمومی خواهم بود.